Statik regülatörün en önemli parçası Tristör (SCR) nedir

Bugün statik voltaj regülatörlerinin bu denli hızlı regülasyon yapabilmesini teknoloji harikası tristörlere borçluyuz

Tristör diğer ismi ile SCR (Silicon controlled rectifier) yani silikon kontrollü doğrultucu , yarıiletken anlamıda taşır.

Bu teknoloji harikası yarıiletken çok hızlı anahtarlama yapabilme özelliğine sahiptir. Yani 1 saniyede onbinlerce defa açma kapama yapabilme hızına sahiptir bu nedenle statik regülatör sistemleri için vazgeçilmez özelliğe sahiptir. Sürekli voltaj değişimi dalgalanması yaşanan bir yerde voltajı otomatik olarak algılayıp tristörün hızıyla harmanlayan regülatör makinelarınızın elektrikli cihazlarınızın hissedemeyeceği süratle size stabil enerjiyi sağlar.

statik regülatörlerin üretim kapasiteleri üretimi yapılan tristör kapasitelerine göre genelde ayarlanmaktadir

Tristör (SCR)

Tristör (SCR)

Bu ürünler kullanım amaçlarına veya bacak sayılarına göre pek çok farklı çeşitte üretilirler. Tristörlerin ortak özellikleri olarak en başta yarı iletken oldukları için ömürlerinin çok uzun olması  mekanik darbelere karşı duyarsız olmaları ve herhangibir bakıma ihtiyaç duymamalarıdır. Ayrıca tristörler çok az ısındıkları için fazla bir soğutma problemleri yoktur ve çok az kayıpla çalıştıkları için de verimleri yüksektir. Tetiklemek için çok küçük voltajlar yeterli olur.

Ürünler temel olarak tek yönlü akım ileten tristörler – çift yönlü akım ileten tristörler olmak üzere iki grupta incelenebilir. Tek yönlü akım ileten tristörlerin başlıcaları; silikon kontrollü doğrultucu (SCR), silikon tek yönlü anahtar (SUS) ve programlanabilir tek jonksiyonlu tristörlerdir (PUT).

Bunlara ek olarak düşük gerilimli devrelerde kullanılan hassas tristörler, gate bacakları anota yakın olan ve negatif pals ile çalışan komplemanter tristörler, ve iki gateli tetrot tristörler, ayrıca fototristörler, asimetrik çok hızlı tristörler (ASCR) ve amplifikatör gateli tristörler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra çift yönlü akım ileten diyak ve triyaklar da tristör çeşitlerindendir.

Silicon control rectifierMCC tristör

Tristör tetikleme yöntemleri;


Geyt Kontrollü Tetikleme
G (Tetikleme) ucuna tetikleme akımını kısa süreli uygulayarak anot-katot arası direnci
azaltarak akımın akması sağlanır yani tristör iletken yapılır.

-Ayrı Bir DC Üretecinden Tetikleme Akımı Sağlama
-Ana Besleme Kaynağından Tetikleme Akımı Sağlama
-İzolasyon Trafosuyla Tetikleme
-Tristörün Anot–Katot Arasına Yüksek Gerilim Uygulamak ile Tetikleme
-Yüksek Sıcaklık ile Tetikleme
-Tristörü Durdurma (Kesime Sokma) Yöntemleri
-Seri–Paralel Anahtarla Tristörü Durdurma
-Tersleyici Anahtarla Tristörü Durdurmak